Category: Thai questions

Category: Thai questions

Asking Questions in Thai 1 -What? à-rai? อะไร
Image August 10, 2020 Learn Thai,Speak Thai,Thai Lessons,Thai questions maliwan

Asking​ question​s​ in​ Thai Lesson​ 1 question​ word​ where? thî​:-nǎi? ที่ไหน​  where​ is/was/are/were​? yù: thî​:-nǎi? อยู่​ ที่ ไหน​ where? in​ Thai​ language​ is thî​:-nǎi? ที่ไหน​  where​ is/was/are/were​? in​ Thai​ language​ is yù: thî​:-nǎi? อยู่​ ที่ไหน​ Subject​+verb​+object​+thî​:-nǎi​ ká/kráp? ká​ คะ​ is​ a​ female​ particle, put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite. kráp​ ครับ​ is​ a​ male​
Details

Asking Questions in Thai 2 -Where? thî:-nǎi? ที่ไหน
Image August 10, 2020 Speak Thai,Thai Lessons,Thai questions maliwan

Asking​ question​s​ in​ Thai Lesson​ 2 question​ word​ what? à-rai? อะไร What​? in​ Thai​ language​ is​ à-rai​?อะไร.We​ put​ the​ question​ word​ ​ à-rai​?อะไร​ at​ the​ end. 1.What coffee? ga:-fԑ: à-rai​ ká/kráp? กาแฟ​ อะไร​ ​คะ/ครับ 2.What​ country?​ prà-thê:t à-rai​ ká/kráp? ประเทศ​ อะไร​ คะ/ครับ​ 3.What​ book? nǎŋ-sᵾ̌:​ à-rai​ ká/kráp? หนังสือ​ อะไร​ คะ/ครับ 4.What​ computer? kɔ:m-phíw-tǝ̂: à-rai​ ká/kráp?
Details